Svodidlo M-ZS-H2/170

Popis svodidla

Jedná se o jednostranné zábradelní svodidlo s výplní, úroveň zadržení H2 (W4), sestávající ze:

  • Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Sloupky tvoří uzavřený ocelový profil 120x80 mm z plechu tloušťky 4 mm. Součástí sloupku je patní deska půdorysného rozměru 250x290 mm z plechu tloušťky 10 mm. Deska je v předu a vzadu ohnuta 62 mm kolmo nahoru. Ke sloupku a k patní desce jsou ve spodní části přivařeny výztuhy. Patní deska má jeden otvor pro kotvení sloupku. Každý sloupek se kotví jedním šroubem M20x280 mm z materiálu 8.8. V zadní části sloupku nad patní deskou jsou dva otvory pro provlečení pojistného lanka.
  • Svodnice „trojvlny" tl. 2,5 mm – viz TP 251, čl. 5.1.
  • Distančního dílu z plechu tl. 5 mm. Distanční díl se šroubuje ke sloupkům 2 šrouby M16x160 mm.
  • Horního přídavného profilu ve tvaru otevřeného lichoběžníkového žlábku z plechu tl. 5 mm, výška 140 mm, délka 4,46 m. Vzájemné spojení je mimo sloupky a provádí se tak, že se konce dvou profilů dají k sobě, dovnitř se vloží spojovací profil vysoký 120 mm, z plechu tloušťky 6 mm, délky 360 mm a ten se přišroubuje celkem 8 šrouby M16x50. Ke sloupku se profil přišroubuje dvěma šrouby M16x160 mm.
  • Pojistného lanka – ø12 mm. Lanko je volně provlečeno dvěma otvory ve sloupku nad patní deskou. Každých 60 m je lanko vzájemně spojeno pomocí svorek. Za prvním a posledním sloupkem se lanko otočí a svorkou se připevní k témuž lanku před sloupkem. Lanko slouží jako pojistka proti případnému pádu sloupků z mostu pokud by byl náraz těžší, než je náraz zkušební.
  • Výplně - vodorovná, svislá a ze sítí. Všechny tři druhy výplní jsou nabízeny formou ocelového panelu, který se přišroubuje ke sloupkům. Panel má velikost jednoho pole mezi dvěma sloupky. Pokud je za svodidlem chodník (nouzový nebo veřejný) s mostním zábradlím, nebo protihlukovou stěnou, nebo se jedná o mosty s omezeným přístupem chodců (kategorie D, R, MR, městské estakády apod.) výplň se neosazuje

Svodidlo má horní hranu svodnice 0,87 m nad přilehlou vozovkou. O výškovou polohu horního přídavného profilu není třeba se zajímat, protože ta je dána vrtáním sloupku a pokud je správná poloha svodnice, je automaticky správná i poloha tohoto profilu. Šířka svodidla je 500 mm.

Technické parametry

  • Výška svodidla: 1210 mm
  • Délka sloupku pod terénem: -
  • Šířka svodidla: 500 mm
  • Osová vzdálenost sloupků: 2250 mm

Využití svodidla

Umístění svodidla na římsách mostů, opěrných zdí a silnicích

Výrobce svodidla, společnost Marcegaglia vyvinula zábradelní svodidlo zvláště pro Českou a Slovenskou republiku tzn., že toto svodidlo splňuje požadavky na výšku (nejméně 1,10 m), je odzkoušeno na obrubě výšky 150 mm a dokonce je odzkoušeno nejen s výplní ale i bez výplně. Svodidlo se instaluje na římsách mostů a opěrných zdí s výškou obruby 100 - 200 mm dle TP 251, čl. 7.1. a na silnicích, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. Způsob použití svodidla je uvedený v TP 251, kapitola 7 a tabulka č. 8. (ke stažení nahoře v pravém sloupci této stránky, sekce "Ostatní").

Podrobný popis svodidla

Podrobný popis svodidla naleznete v TP 251, v katalogu svodidel Marcegaglia nebo ve výkresu ke stažení nahoře v pravém sloupci této stránky, sekce "Výkresy"a "Ostatní".

Údržba svodidla

Pro dodávku, skladování, osazování, odsouhlasení, převzetí, opravy a údržbu svodidla platí TKP kapitola 11.

Výrobce

Pro zaslaní rychlého dotazu nebo zobrazení kontaktních údajů
klikněte na následující tlačítko

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde .