Ocelové svodidlo VarioGuard H1

Popis svodidla

Jedná se o oboustranné lehce rozebiratelné ocelové svodidlo s otevírací částí, úroveň zadržení H1 (W6), sestávající ze:

 • Spodní část je široká 0,700 m a vysoká 0,378 m. Samotnou základnu tvoří plech, který leží na vozovce a na který může vozidlo najet, aniž by se dotklo svodidla. Proto návrhová šířka svodidla (neboli šířka, která se pokládá za šířku svodidla do projektu) je 0,400 m.
 • Sloupky - jedná se o sloupky profilu Sigma. Sloupky jsou od sebe vzdálené 1,33 m a podpírají horní madlo.
 • Horní madlo - šířka madla je 0,180 m

Technické parametry

 • Výška svodidla: 900 mm
 • Šířka svodidla: 400 mm

Využití svodidla

Stálé a dočasné použití na komunikaci

VarioGuard H1 je oboustranné mobilní ocelové svodidlo pro stálé a dočasné použití na komunikaci s možností rychlého otevření. Lze jej úspěšně používat pro dočasné použití při přesměrování dopravy, oddělení protiběžných jízdních pruhů, do středních dělících pásů dálnice, pro oddělení dopravy a výstavby, atd. Montáž a demontáž VarioGuardu H1 je ekonomicky i pracovně méně náročná v porovnání s betonovým svodidlem. Základní díly o délce 4 m jsou předsmontovány v délce 12 m, což umožňuje jedné pracovní skupině s jedním nákladním autem nainstalovat denně až 700 m. Svodidlo se volně klade na vozovku, bez pevného kotvení do vozovky.

Rychlé otevření (rozebrání) - systém quickjoint v kombinaci s kolečky

Do VarioGuardu H1, který se skládá (jak je výše uvedeno) z běžných dílů vzájemně spojených šroubovým spojem, lze kdekoliv v trase umístit 1 (i více) předsmontovaných částí, které mají po stranách tzv. „quick joint" umožňující rychlé rozebrání. Do této části pro nouzové otevření se vkládají kolečka dle TPV 252/2018, obr. 13 (ke stažení v pravém sloupci této stránky, sekce "Ostatní").. Tato možnost je dána skutečností, že VarioGuard H1 byl zkoušen ve dvou variantách – jednak jako šroubovaný (screwed) a jako rychle rozebíratelný (quick joint), více v TPV 252/2018, obr. 3 a 13. Na obr. 12 je vykreslena sestava VarioGuardu H1 s jednou rychle rozebiratelnou částí délky 12 m. Tuto rychle rozebiratelnou část lze do Varioguardu vložit i dodatečně bez nutnosti rozmontovat větší část stávajícího Varioguardu. Více v montážním manuálu, ke stažení nahoře v pravé části této stránky, sekce "Instalace".

Umístění svodidla na krajnici

 • Pro úroveň zadržení N2 - na normové krajnici šířky 1 m za lícem svodidla, dle TPV 252/2018, tabulka 2.
 • Pro úroveň zadržení H1 - tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10%) šířky nejméně 1,25 m a do středního / souběžného dělícího pásu šírky 2,50 m a větší.

Umístění svodidla ve středním dělicím pásu (SDP)

Pro úroveň zadržení H1 do středních/souběžncých dělících pásů šířky 2,50 m a větší (pokud je tato úroveň zadržení dovolena).

Podrobný popis svodidla

Varioguard H1 je ocelové svodidlo oboustranné (lze jej použít i jako jednostranné) s úrovení zadržení H1. Sestává ze spodní části, která připomíná tvar New Jersey a na ní je na sloupcích horní madlo. Svodidlo sestává z dílců délky 4,00 m, které se k sobě navzájem šroubují v dolní části i v madle. Každý dílec má v dolní části jeden odvodňovací otvor 120 mm x 70 mm. Spodní část je široká 0,700 m a vysoká 0,378 m. Celková výška svodidla je 0,900 m, šířka horního madla je 0,180 m. Vzdálenost sloupků podpírající horní madlo je 1,33 m. Sloupky jsou profilu Sigma. Hmotnost standardního dílu o délce 4 m je 400 kg. VarioGuard H1 nabízí kromě šroubového spoje také spoj rychlého rozebrání "quick joint". Podrobnější popis svodidla naleznete ve výkresu nebo v TPV 252/2018, ke stažení v pravém sloupci této stránky, sekce "Výkresy" a "Ostatní" .

Údržba svodidla

Pro dodávku, skladování, osazování, odsouhlasení, převzetí, opravy a údržbu svodidla platí TKP kapitola 11, "Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu" a dále v souladu s TP 203 a TP 139.

Výrobce

Reference k tomuto produktu

Zobrazit ostatní reference >

Svodidlo VarioGuard H1

 • Ocelové svodidlo VarioGuard H1
 • říjen 2013
 • D3

Svodidlo VarioGuard H1

 • Ocelové svodidlo VarioGuard H1
 • květen 2013
 • D5

Svodidlo VarioGuard H1

 • Ocelové svodidlo VarioGuard H1
 • červen 2013
 • D8

Svodidlo VarioGuard H1

 • Ocelové svodidlo VarioGuard H1
 • září 2012
 • R63

Svodidlo VarioGuard H1

 • Ocelové svodidlo VarioGuard H1
 • září 2011
 • R1 (Radotínský most)

Pro zaslaní rychlého dotazu nebo zobrazení kontaktních údajů
klikněte na následující tlačítko

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.