Otevírací svodidlo SAB

Popis svodidla

Jedná se o otevírací oboustranné svodidlo s sestávající ze:

 • Sloupky jsou vždy ve dvojicích, jsou vzájemně spojeny a vytváří tak rám. Ve spodní části mají patní desky, kterými se opírají volně o zpevněný povrch. Vzájemná vzdálenost sloupků (rámů) je 1,33 m.
 • Svodnice - svodidlo sestává ze dvou svodnic tvaru trojvlny, pod kterými je ještě pomocná svodnice uzavřeného profilu. Svodnice i uzavřený profil jsou uchyceny ke sloupkům.
 • Moduly - jeden modul je předem smontované svodidlo délky 4,34 m (výkres modulu ke stažení v pravé části této stránky, sekce "Výkresy"). Při použití např. 10 modulů je tak možno dosáhnout velikosti otvoru pro projetí 43,40 m. Každý modul se pohybuje po čtyřech kolečkách a jeho pohyb zvládnou vlastními silami dva pracovníci. Moduly se k sobě vzájemně spojují dvěma čepy ø 40 mm o délce 0,74 m.
 • Kotevní sloupky - Každý modul je do podkladu kotven jedním sloupkem (trubkou) ø 83/3 mm dlouhým 2,00 m do hloubky 0,80 m. Poloha kotevního sloupku je v blízkosti krajní dvojice sloupků modulu. Tato trubka se shora středem modulu zasune do ocelové objímky osazené v podkladu. Pro objímku se nejprve do podkladu vyvrtá otvor, do kterého se vloží trubka (objímka) ø 102/4 mm dlouhá 1,03 m. Kotevní sloupky ø 83/3 mm se při demontáži vytahují z objímky pomocí lanka a navijáku. Lanko je uchyceno k dolní části sloupku a točením klikou navijáku se sloupek vytahuje.
 • Krajní kotevní části - na začátku a na konci má otevírací svodidlo kotevní část. Moduly se k těmto částem připojují dvěma čepy, které tvoří panty. Každá krajní kotevní část se do podkladu kotví třemi zaberaněnými profily IPE 120 délky 1 m a 2 m. Svodidlo lze otevřít na kteroukoliv stranu.
 • Kolečka – Obdobně jako kotevní sloupky se vytahují i kolečka, na kterých se moduly pohybují. Kolečka tedy nejsou na zemi, ale je-li svodidlo smontováno, kolečka se vytáhnou cca do úrovně spodní pomocné svodnice.

Technické parametry

 • Výška svodidla: 1110 mm
 • Šířka svodidla: 500 mm
 • Délka modulu: 4340 mm
 • Osová vzdálenost sloupků: 1330 mm

Využití svodidla

Umístění svodidla do středního dělícího pásu (SDP)

Předpokládá se použití ve středních dělicích pásech a v jiných dělicích pásech, kde jsou protisměrné (nebo také souběžné směry) rozděleny svodidlem (nebo svodidly) a je požadavek na jejich otevření.

Otevření svodidla

Otevření svodidla je velmi jednoduché a je znázorněno na výkresu ke stažení nahoře v pravé části této stránky, sekce "Výkresy". Provádí se ručně dvěma nebo třemi pracovníky. V zásadě existují dva způsoby otevírání. Jeden způsob spočívá v odvezení (odtlačení) jednoho nebo více modulů podél stávajících nerozmontovaných modulů. Tak nedojde k omezení provozu na přilehlých pruzích. Druhý způsob spočívá v otevření celého otevíracího svodidla. Panty jsou totiž pouze v místě kotevních konců. První způsob je vhodný například při potřebě nouzového projetí hasičského vozidla. Druhý způsob se volí při převedení dopravy do protisměrného jízdního pásu. Otevření pouze několika modulů (otevřením se myslí otáčení svodidla kolem pantů) není možné. Vždy je třeba otevřít celé svodidlo.

Podrobný popis svodidla

Podrobný popis svodidla naleznete v TP 195 nebo ve výkresech ke stažení nahoře v pravém sloupci této stránky, sekce "Výkresy"a "Ostatní".

Údržba svodidla

Pro dodávku, skladování, osazování, odsouhlasení, převzetí, opravy a údržbu svodidla platí TKP kapitola 11, "Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu". V rámci údržby se doporučuje dvakrát ročně promazat zvedací mechanismus koleček a kladkostroj zvedáku kotvení. Jedenkrát ročně se doporučuje kontrola, zda jdou lehce vytáhnout kotevní sloupky. V případě nejasností požádá správce komunikace firmu RENA NOVA, s. r. o. o radu či zajištění nápravy. Všechny ostatní detaily jsou konstruovány tak, aby nevyžadovaly údržbu. Pokud v zimním období dojde k přimrznutí např. patních desek k podkladu, postačí poklepat kladivem, protože všechny díly jsou ocelové. Dodáváme všechny náhradní díly pro opravu a výměnu.

Výrobce

 

Reference k tomuto produktu

Zobrazit ostatní reference >

Otevírací svodidlo SAB

 • Otevírací svodidlo SAB
 • říjen 2013
 • D8

Otevírací svodidlo SAB

 • Otevírací svodidlo SAB
 • srpen 2010
 • D1

Otevírací svodidlo SAB

 • Otevírací svodidlo SAB
 • srpen 2008
 • Ostrava

Pro zaslaní rychlého dotazu nebo zobrazení kontaktních údajů
klikněte na následující tlačítko

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.